×

Error

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Tài Liệu

DẤU ĐI ĐƯỜNG

 

Khái Niệm:

Một trong những kiến-thức chuyên môn mà mọi trại-sinh cần phải biết thành-thạo là dấu-đi-đường. Chúng ta có thể áp-dụng dấu-đi-đường ngay vào trong những trò chơi nhỏ hoặc trò chơi lớn trong các giờ sinh-hoạt. Nhưng ngoài việc áp-dụng vào các trò chơi, công dụng chính-thức của dấu-đi-đường là để chỉ hướng đi cho chúng ta hoặc người đi theo sau. Trong tài liệu này chúng ta sẽ chỉ đề-cập về những dấu-đi-đường áp-dụng trong khung cảnh thiên-nhiên.

 

Read more: Dấu Đi Đường

Sự tập-họp cần phải nhanh-chóng và có hình-thức đẹp.  Người điều khiển phải báo trước cho Đoàn-sinh biết các hiệu-lệnh bằng còi, tay, chuông, đèn, v.v....  Muốn cho sự tập-họp được nhanh-chóng thì các hiệu-lệnh phải được trình-bày cho Đoàn-sinh biết trước và phải trình-bày cho rõ ràng.

 

Read more: Hình-Tức Tập-Họp

 

 

Địa-điểm: ngoài trời

Số người chơi: 5 +

Tuổi: Tất cả

Thiết-bị: Phấn để vẽ ranh giới.

 

 

 

 

 

 

Read more: Nhiễm Độc

Địa-điểm: ngoài trời

Số người chơi: 10 +

Tuổi: Tất cả

Thiết-bị: Phấn để vẽ vòng tròn.

Read more: Kéo Vòng

Up Coming Events

Sun May 19 @09:00 - 13:00:
Weekly meeting at Tịnh-xá Giác-lý

Westminster Weather