×

Error

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

 

 

Địa-điểm: ngoài trời

Số người chơi: 5 +

Tuổi: Tất cả

Thiết-bị: Phấn để vẽ ranh giới.

 

 

 

 

 

 

Tất cả người chơi đứng trong một đội hình vòng tròn, phải đối mặt vào bên trong. Cho tất cả người chơi đi một hoặc hai bước về phía trước. Vẽ một vòng tròn ở bên ngoài hoặc bên trong những người chơi. Cho người chơi trở lại vị-trí từ ban-đầu của họ và nắm tay lại.

Không-gian từ bên trong của vòng tròn vẽ được coi là bị nhiễm độc. Bất cứ ai bước trên hoặc qua vòng s
bị ngộ độc. Sau tín-hiệu bắc đầu, vòng tròn quay bên phải. Sau tín hiệu kế tiếp vòng tròn đi ngược lại. Mục-đích là để buộc những người khác chạm vào chất độc nhưng mà không chạm vào nó chính mình.

Các vi-phạm là:

  • Những người chạm vào vòng tròn hoặc đi qua nó.
  • Những người phá vỡ vòng tròn, sẽ có 2 loại từ tại mỗi điểm phá vỡ.


Trò chơi tiếp-tục cho đến khi người chơi không thể tiếp-cận vòng tròn xung quanh để gia-nhập tay.

Lưu ý: khi người chơi được loại bỏ, nó sẽ trở nên khó khăn hơn để di chuyển xung quanh.

Những người ra, có thể chơi một trò chơi hoặc làm các hoạt động khác trong từ trò chơi tiếp tục. Điều này đòi hỏi một nhà lãnh-đạo để giúp-đỡ.

Up Coming Events

Sun May 19 @09:00 - 13:00:
Weekly meeting at Tịnh-xá Giác-lý

Westminster Weather